0
Kurv

Din ordre

Total pris
0,00 kr.
Boller-Slot-650-aar

Boller Slot i 650 år

Medlemspris: 285,00 kr.
Pris: 335,00 kr.
Bliv medlem her

Annette Hoff.

544 sider, indbundet. 2012.

Boller ved Horsens Fjord er kendt som det ufrivillige hjem for Christian 4.s forstødte hustru Kirsten Munk. Stedets historie rækker fra den sene middelalders uroprægede år, over renæssancens byggeri ved Holger Rosenkrantz og Karen Gyldenstierne, Friisernes epoke til berømte og kulørte kongebesøg. Bogen handler om hverdagslivet for herskab, ansatte og fæstere, deres livsvilkår på mark og i skov, have og gartneri, møller, fæstegårde og hospital. Husmandsudstykninger og plejehjem i unikke kulturhistoriske rammer afrunder bogen, som har et fyldigt personregister.
Kun få af bogens 360 billeder har været anvendt før.
Udgivet i samarbejde med Landbohistorisk Selskab.
Omtalt Skalk 2012.5.

INDHOLD

FORORD

1. BOLLER I MIDDELALDEREN
Den holstenske slægt Limbek og det pantsatte land
Borgbanken bebygges
Mogens Munk, dronningens betroede mand
Anne Munk og rigsråd Henrik Knudsen Gyldenstierne

2. SLÆGTEN ROSENKRANTZ PÅ BOLLER
Hofmester Erik Ottesen Rosenkrantz og Sofie Gyldenstierne
Bollers fæstegods i 1499
Holger Eriksen Rosenkrantz og hofmesterinde Anne Meinstrup
Høvedsmand Otte Holgersen Rosenkrantz og døden i Lübeck
Holger Holgersen Rosenkrantz og hans fald i Grevens Fejde

3. HOLGER ROSENKRANTZ OG KAREN GYLDENSTIERNE BYGGER
Kongens fortrolige
Bryllup i København 1548 med Mette Krognos
Holger Rosenkrantz bygger Bollers nordfløj
Lensmand på Bygholm
Frillen Kirsten Nielsdatter og de tre uægte børn
Giftermål med Karine Gyldenstierne
Barnedåb på Skanderborg Slot
Holger Rosenkrantz’ død på Bygholm
Uth Kirke
Den foretagsomme enke
Rosenvold opføres til Frederik Rosenkrantz
Karen Gyldenstierne bygger på Boller
Hofliv og enkesæde på Stjernholm

4. ELLEN MARSVIN OG KIRSTEN MUNK
Christian IV og Kirsten Munk
Kirsten Munk som godsejer
Uth Hospital
Fange på Boller og Stjernholm
Kirsten Munks døtre og svigersønner
Sygdom og død på Boller 1658

5. UNDER GREVSKABET I FRIJSENBORG
Ødegods, svenskekrige og arvesag
De første Friis’ere
Frederik IV og Anna Sophie Reventlows flugt til Boller
Christian og Erhard Wedel-Friis - Bollers ombygning 1759-69
Hovedbygningens indretning ved auktionen 1788
Den nye trappe og havesalen
Grevindens gæster
Hoveribøndernes arbejde i avlsgården og på marken
Fæstebondens gård
Forpagtning og hollænderi
Embeder og ansatte på godset
Et håndværkerbryllup
Fattige og syge
Familien Friis og husets indretning 1844

6. CHRISTIAN VIII's RESIDENS PÅ BOLLER
Bollers indretning til kongeparret
Glas fra Hamborg og Blå Blomst porcelæn
Vin, madleverandører og kokkeoprør
Det kongelige rejsefølge
Militærøvelserne ved Hedensted
Christian Frederik - heltemodig kronprins og skuffende konge
Kongelig hverdag og festen under den store lind
Skildpadde og andre retter
Audienser og offentlige besøg
Caroline Amalielund

7. BOLLERS HAVE OG TRAKTØRSTEDER
Herskabets lysthus, broer og bænke
Parterrehaven
Springvand og fiskedamme
Bollers urtehave
Frugthaven
Bollers gartnere og medhjælpere
Gartnerboligen i 1782
Haven i slutningen af 1800-årene
Drivhuse og vinkasser
Roser og espalier-træer
Strandkål i urtehaven
Det moderne handelsgartneri
Folkets slotshave
Den sociale haveforening
Traktørstedet ved Fiskerhuset
Afholdsrestauranten på Boller Mølle

8. BOLLERS TRE MØLLER
Boller Nedermølle
Møllerens fæste
Møllerens stuer
Mølleprivilegier
Boller Overmølle
Mølleværket udbygges
Boller Savmølle
Boller Mølle
Møllerfamilierne og hverdagslivet

9. BOLLERS SKOVE, JAGT OG FISKERI
Bollers skove i 1499, 1661 og 1770
Skovauktioner
Skovfoged, skovrider og overførster
Frie brændeleverancer
Fæstebøndernes træ og husdyr
Løse regninger
Indtjeningen i skovene i 1700-årene
Beplantning og indhegninger
Von Gram og von Langen
Fredskovsforordningen af 1805
Driftsplaner 1875, 1904 og 1924
Trævarefabrikken Bastian
Savværket og skovauktioner
Grevskabets sidste år og besættelsestiden
En skovfogedfamilie
Hegn og dyr
Rekreative skove
Jagten på Boller
Fasaneri og fasanmester
Fiskeri i ferske og salte vande
Boller Fiskerhus
Fjordfiskeriet
Garn og fangstredskaber

10. HERREGÅRDENS SIDSTE ÅR
Gårdens mandskab
Avlsgårdens bygninger
Herregårdsmejeriet på Boller
Ladegård og høstarbejde
Jordbearbejdning
Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs på Boller
Herskab og tjenestefolk
Kammertjener og taffeldækker
Køkkenpersonalet
En stuepiges arbejdsopgaver
Grevens død
Grev Frijs jordefærd
Socialistiske strømninger
Lensafløsningen og Bollers sidste herskab

11. HUSMANDSKOLONIEN
Husmandsbevægelsen
1930-udstykningen
Arbejdslivet på statshusmandsbruget
Nye tider med strøm og vand
Mad og spisevaner
Omgangsformer og socialt samvær

12. HVILEHJEM OG PLEJEHJEM
En ny tid
Ombygning og indretning
Hvilehjemmets drift
Dagligdagen på hvilehjemmet
Familien Christensens sidste år som bestyrere
Kommunalt plejehjem

13. JEG BOR PÅ ET SLOT – DEMENS OG KULTURARV
Et kaffeselskab
Socialpædagogik i stedet for magt og tvang
Kinabøger og Giro 413
Bollebagning for demente hjerner
Daghjemmet
Sansehaven
Sygdom og død
Det store afdansningsbal

NOTER

LITTERATUR OG TRYKTE KILDER

BILLEDLISTE

PERSONREGISTER

LÆS ANMELDELSE

 

Betalingskort/MobilePay
  • visa_35_old.gif
  • dankort_35.gif
  • master_35.gif
  • maestro_35.gif
  • mobilepay-blue.png