0
Kurv

Din ordre

Total pris
0,00 kr.
vikingesymposier4

Vikingesymp. 1982-2009

Pris: 320,00 kr.
Bliv medlem her

VED KØB AF 10 stk. og flere
Artikler på dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk om arkæologi, historie, stednavneforskning, rune- og sprogforskning, skibs- og sejledskundskab samt numismatik. Omtalt Skalk 2012:1.

Hæfterne har ikke selvstændige titler, men artiklerne i nogle hæfter samler sig om et emne, som da er angivet [i skarp parentes] i denne liste. Flere af hæfterne findes i begrænset oplag. Ønskes flere hæfter, bestil da venligst ét nummer ad gangen – eller bestil ”alle hæfter”.

1. [VIKINGERNE I ENGLAND]
Gillian Fellows Jensen: Scandinavian settlement in England: The place-name evidence.
Niels Lund: Vikinger og stednavne, filologi og historie.
Torben Kisbye: Danelagen – sprogstruktur, befolkningsstruktur.
66 sider (Odense Universitet 1982).

2. [FORSKELLIGE EMNER]
Ole Fenger: ”Danelagen og Danerloven”.
Niels Lund: Liv og Leding.
Else Roesdahl: Fra vikingegrav til Valhal.
49 sider (Aarhus Universitet 1983).

3. Hæftet er udsolgt, men kan downloades gratis fra: http://www.vikingesymposium.dk/udsolgte_beretninger.htm
Richard N. Bailey: Irish Sea Contacts in the Viking Period – The Sculptural Evidence.
James Lang: Fine Measurement Analysis of Viking Age Ornament.
Else Roesdahl: Aggersborgproblemer – størrelse og beliggenhed, formål og funktion.
74 sider (Københavns Universitet 1984). Kun få eksemplarer tilbage.

4. [FORSKELLIGE EMNER]
Gert Kreutzer: Die böse Ahnen der kleinen Meerjungfrau – die Meerweiber in der altnordischen Literatur.
R.I. Page: Runic links across the North Sea in the pre-Viking Age.
Tore S. Nyberg: Nordiske territorialinddelinger og Nonnebakken.
70 sider (Odense Universitet 1985).

5. Hæftet er udsolgt, men kan downloades gratis fra: http://www.vikingesymposium.dk/udsolgte_beretninger.htm
Stig Jensen: Det ældste Ribe – og vikingetidens begyndelse.
Peter Sawyer: The Christianisation of Scandinavia.
Birgit Sawyer: Vad säger runinskrifterna om arv och ägande?
56 sider (Aarhus Universitet 1986). Kun få eksemplarer tilbage.

6. [LEJRE OG NORDATLANTEN]
Tom Christensen: Nye udgravninger i Lejre.
Simun V. Arge: Om Landnamet på Færøerne.
Lindsay J. Macgregor: Norse Settlement in Shetland: a case study.
45 sider, (Københavns Universitet 1987).

7. Hæftet er udsolgt, men kan downloades gratis fra: http://www.vikingesymposium.dk/udsolgte_beretninger.htm
Olaf Olsen: Royal Power in Viking Age Denmark.
Olav Sverre Johansen: Vikingene lengst i nord. Håløygske høvdingesenter i Nord-Norge.
F.X. Martin: The Vikings at Dublin: The Wood Quay Saga.
55 sider (Odense Universitet 1988).

8. Hæftet er udsolgt, men kan downloades gratis fra: http://www.vikingesymposium.dk/udsolgte_beretninger.htm
Knud Jordal: Vikingetiden i moderne sovjetisk forskning siden 1968.
Gunnar Svane: Vikingetidens nordiske låneord i russisk.
Ole Crumlin-Pedersen: Vikingernes ”søvej” til Byzans – om betingelserne for sejlads ad flodvejene fra Østersø til Sortehav.
Annette Lerche Trolle: Leningrad – Staraja Ladoga – Novgorod. Arkæologisk udvekslingsrejse til Sovjet, 1988.
55 sider (Aarhus Universitet 1989).

9. Hæftet er udsolgt. [EMNER FRA SLESVIG-HOLSTEN]
Karl-Heinz Willroth: Zur Besiedlungsgeschichte des östlichen Schleswig im ersten nachchristlichen Jahrtausend.
Dietrich Meier: Ländliche wikingerzeitliche und hochmittelalderliche Siedlungen im Umland von Haithabu.
H. Hellmuth Andersen: Neue Ausgrabungen am Verbindungswall des Danewerkes.
Walter Dörfler: Neue Untersuchungen zur Frage der Siedlungskontinuität im 6., 7. und 8. Jahrhundert in Angeln und Schwansen.
Helmut Kroll: Untersuchungen an botanischen Makroresten der wikingerzeitlichen und hochmittelalderlichen Siedlungen von Kosel.
Henning Unverhau: Das südöstliche Schleswig in der Wikingerzeit und dem hohen Mittelalter aus historischer Sicht.
Antje Achmitz: Zur Einwanderung der Slaven in Ostholstein und auf den süddänischen Inseln under Berücksichtigung der integration altpolabischer Ortsnamen in das deutsche bzw. dänische Sprachsystem.
77 sider (Kiels Universitet 1990).

10. [FORSKELLIGE EMNER]
Neil Price: Viking Armies and Fleets in Brittany – A Case Study for Some General Problems.
Henrik M. Jansen: Sidste nyt fra Danmark på Fyn i jernalder og vikingetid.
Thomas Fanning: A Viking Fashion in Dress Pins.
56 sider (Odense Universitet 1991).

11. [SEJLADS I VIKINGETIDEN]
Christer Westerdahl: Vikingatidens transportteknik i Ryssland.
Ole Crumlin-Pedersen: The Rise and Decline of Hedeby/Schleswig as a Major Port of the Baltic Trade.
Flemming Rieck: Gudsø Vig – En vikingetidig samlingshavn.
Max Vinner. Nordboernes sejlads til Nordamerika.
59 sider (Københavns Universitet 1992).

12. [KULTURMØDER I VIKINGETIDEN]
Inger Zachrisson: Mötet mellan skandinaver och samer.
Jette Arneborg: Contact between Eskimos and Norsemen in Greenland.
David M. Wilson: The European View of the Vikings.
50 sider (Aarhus Universitet 1993).

13. [EMNER FRA SLESVIG HOLSTEN]
Dagmar Unverhau: Das Danewerk kartographiegeschichtlich.
Ralf Wiedemann: Edelmetalldepots der Wikingerzeit in Schleswig-Holstein.
50 sider (Kiels Universitet 1994).

14. [DEN SYDSKÅNSKE TRELLEBORG]
Bent Jørgensen: Et gensyn med navnet Trælleborg.
Bengt Jacobsson: Utgrävningen av borgen i Trelleborg, Skåne.
Eje Arén: Trelleborgens dubbelvall. En tolkning utifrån trätekniska och arbetstekniska argument.
51 sider (Københavns Universitet 1995).

15. [FORSKELLIGE EMNER]
David M. Wilson: Fifty years of Viking-Age archaeology. A personal view.
Stefan Brink: Forsaringen – Nordens äldsta lagbud.
Holger Schmidt: Om rekonstruktionen af stavkirken fra Hørning.
64 sider (Aarhus Universitet 1996).

16. [RUNER]
Hans Frede Nielsen: Runologiske forbindelser mellem Frisland og Skandinavien.
Marie Stoklund: Runefundene fra yngre jernalder – tidlig vikingetid og den danske runetradition før Jelling. Eller: Myten om svenskevældet.
Michael Lerche Nielsen: Runologien mellem sprogvidenskaben og arkæologien – med et sideblik på de forskellige tolkninger af Glavendrupindskriften.
51 sider (Odense Universitet 1997).

17. [NORDTYSKE EMNER]
Edith Marold: Die Augen des Herrschers.
Hauke Jöns: Gross Strömkendorf-handelspladsen ved Wismar – et eksempel på urbaniseringens tidlige fase i det vestslaviske område.
Silke Eisenschmidt: Grabfunde der Wikingerzeit in Nord- und Südschleswig.
Martin Segschneider: Zur Besiedlung der nördlichen nordfriesischen Küstenlandschaft in der Wikingerzeit.
85 sider (Kiels Universitet 1998).

18. [FORSKELLIGE EMNER]
Birgitta Hårdh: Fjärrkontakter för tusen år sedan.
Jens Christian Moesgaard: Enkeltfundne mønter fra vikingetiden.
Maria Cinthio: Guldsmed i Lund.
James Graham-Campbell: Rings and Things. Some observations on the Hon hoard.
64 sider (Københavns Universitet 1999).

19. [MAGT I VIKINGETIDEN]
James Graham-Campbell: The Power of Silver.
Judith Jesch: The Power of Poetry.
Ulf Näsman: Power and Landscape in Viking Age Denmark.
56 sider (Aarhus Universitet 2000).

20. [ENGLAND OG LADBY]
Gillian Fellows-Jensen: Nordisk bosættelse i England. Et tilbageblik efter tyve år.
Anne Christina Sørensen: Skibsgraven fra Ladby år 2001.
Bodil Holm Sørensen: Ladbyområdets forskningspotentiale – foreløbig status og skitse til videre forskning.
47 sider (Syddansk Universitet 2001).

21. [NORDTYSKE EMNER]
Anton Englert, Hans Joachim Kühn und Oliver Nakoinz: Das Wrack von Karschau.
Andres Siegfried Dobat: Der Seeweg nach Haithabu.
Martin Segschneider: Alter Ringwall – neu beleuchtet.
Michael Lerche Nielsen: Runefund fra Hedeby og Slesvig.
72 sider (Kiels Universitet 2002).

22. [REKONSTRUKTION AF ET VIKINGESKIB]
Tinna Damgård-Sørensen, Søren Nielsen og Erik Andersen: Fuldblod på havet.
50 sider (Københavns Universitet og Vikingeskibsmuseet i Roskilde 2003).

23. [FORSKELLIGE EMNER]
Pernille Hermann: Mundtlige og skriftlige genealogier i den norrøne kultur.
Jens Peter Schjødt: Fra myte til ritual – initiationssymbolik i nordiske myter.
James Graham-Campbell: The Archaeology of the ’Great Army’ (865-79).
Linzi Simpson: Viking Dublin: the ninth-century evidence begins to unfold – Temple Bar West, Ship Street Great and South Great George’s Street.
Nils Milman: Evidence that the haemochromatosis C282Y mutation of the HFE gene was spread with the Vikings from southern Scandinavia to other parts of Europe.
76 sider (Aarhus Universitet 2004).

24. [FRIESLAND I VIKINGETIDEN]
Niels Lund: Friesland og vikingerne.
Jan Besteman: Vikings and Frisia from an Archaeological Perspective.
Hans Frede Nielsen: Det frisiske sprog i vikingetiden.
Andrea Mini: Early Frisian Loanwords in North Germanic before and in the Viking Age.
58 sider (Syddansk Universitet 2005).

25. [FORSKELLIGE EMNER]
Silke Eisenschmidt: Bemerkungen zu Alter und Geschlecht in der wikingerzeitlichen Gesellschaft.
Lydia Klos: Wanderer zwischen den Welten.
Ute Zimmermann: Bier und Unsterblichkeit.
56 sider (Kiels Universitet 2006).

26. Hæftet er udsolgt, men kan downloades gratis fra: http://www.vikingesymposium.dk/udsolgte_beretninger.htm
Niels Lund: Hans Bekker-Nielsen 1933-2007.
Else Roesdahl: Denmark-England in the eleventh century: The growing archaeological evidence for contacts across the North Sea.
Simon Keynes: The Massacre of St Brice’s Day (13 November 1002).
Julia Barrow: Bishop Brictius – Saint Brice.
88 sider (Københavns Universitet 2007).

27. [KOMMUNIKATION I VIKINGETIDEN]
Anne Pedersen: Material kultur, identitet og kommunikation.
Karen Bek-Petersen: Køn, krig og kommunikation – Sigurdr jarls ravnebanner.
Søren M. Sindbæk: Tætte bånd og fjerne forbindelser – kommunikation og sociale netværk i vikingetidens Skandinavien.
Peder Gammeltoft: Stednavne som formidler af tidligere tiders landskab og samfund – kommunikation i tid og rum.
83 sider (Aarhus Universitet 2008).

28. [NORMANNERNE M.M.]
Jon A.P. Gissel: Johannes Steenstrup og Normannerne.
Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen: ville vikinger i Normandiet. Normanniske stednavne som kilde til vikingernes tilstedeværelse.
Lisbeth Imer: Faaborg-stenen og de ældste danske runesten.
Hans Frede Nielsen: Forholdet mellem jysk og engelsk: En kritisk vurdering.
Lars Bisgaard: Bretonske helgener i Danmark.
83 sider (Syddansk Universitet 2009).

Senere hæfter, se her

 

Betalingskort/MobilePay
  • visa_35_old.gif
  • dankort_35.gif
  • master_35.gif
  • maestro_35.gif
  • mobilepay-blue.png