Medarbejdere

Henvendelser om abonnement på Skalk og Wormianums bogudgivelser kan rettes til: kontakt@skalk.dk.

Henvendelser om artikler til Skalk kan ske til direktøren, som er bindeled til redaktionsgruppe og redaktør.

Jacob Buhl Jensen
Direktør
Ledelse og udvikling. Kundefokus og partnerskaber. 
jbj@skalk.dk
+45 3125 0603

Birgitte Gylling
Bogholderi og ekspedition
bg@skalk.dk

Kirsten Fiil
Ekspedition og kommunikation
kf@skalk.dk

Læs mere