Fonden

Den selvejende institution er opkaldt efter Danmarks første antikvar, Ole Worm.

Fonden blev stiftet af Museumsinspektør Harald Andersen, Aarhus, Advokat Knud Dalgaard-Knudsen, Ringkøbing, Rigsantikvar P. V. Glob, København, Professor Roar Skovmand, København og Amanuensis Olfert Voss Århus.

Fonden overholder anbefalingerne fra Komiteen for god Fondsledelse.