Bestyrelse

Fonden Wormianums bestyrelse består d. 17. juni 2021 af:

  • Lise Ræder Knudsen, direktør og konservator på Konserveringscenter Vejle (Formand)
  • Mogens Bo Henriksen, museumsinspektør på Odense Bys Museer
  • Tønnes Bekker-Nielsen, lektor på SDU